Pantocrator

Pantocrator
Dominus Iesus

Monday, April 20, 2009

Amanat Hidup Sejati Dalam Allah: Dari Timur akan Muncul Tunas Persatuan Gereja

Buku Catatan No: 78


Amanat disampaikan Yesus kepada Vassula Ryden tanggal 28.4.95


Vassula, Teman-Ku, biarkan Aku bernyanyi bagimu, madah yang ada di dalam Hati-Ku! Tulislah: Oh, umat­Ku, teman-teman-Ku, saudara-Ku, Tuhan kalian akan datang dan beristi­rahat di dalam hati kalian. Kalian akan diperbaharui di hadapan Keha­diran-Ku sebab Aku bertekad untuk mengelilingi kalian dengan semua lagu pembebasan. Aku bertekad untuk menghimpun semua bangsa di bumi dan memberi pengajaran kepada mereka.


Madah Baru-Ku ditulis begitu rupa sehingga akan menghormati Nama­Ku. Belumkah kalian mendengar bahwa niat-Ku adalah: Keselamatan bagi umat manusia? Rencana-Ku tetap baik untuk selama-Iamanya dan niat Hati-Ku tetap dari zaman ke zaman.


Dengarkanlah, hai Rumah dari Timur! Jangan tetap tuli terhadap seruan-se­ruan-Ku! Engkau menantikan Kekua­saan-Ku, Rumah dari Timur yang terkasih, untuk turun dari surga ter­tinggi untuk menyelamatkan engkau, dan sekarang Aku berkata kepadamu: hari demi hari engkau akan tumbuh, sebab, coba lihat, dari tanahmu akan tumbuh suatu Tunas harapan, tunas kebenaran dan kedamaian sempurna, dan penghuni Rumah ini akan menye­barkan kedamaian ke mana-mana.

Putri dari Rumah Timur, maklum­kanlah ini dengan seruan sukacita.


Pergilah, dan maklumkanlah Sabda­-sabda-Ku. Katakanlah:


"Tuhan sedang datang dari kediaman-Nya yang kudus untuk menghibur umat-Nya dan mengkonsolidasikan Gereja-Nya".


Pada hari ini, Mata-Ku tertuju pada seseorang yang beritikad baik dan mahkota itu akan diberikan ke­padanya. Dialah, yang akan bertunas dari Pinggir Sungai di Timur, yang akan memuliakan Aku.… Dan para malaikat-Ku akan turun dengan per­lengkapan kerajaan di tangan mereka, dan akan menghiasi dia bagi takhta itu sebagai penguasa.


Ah, Vassula! Menarilah dan berteriak­lah kegirangan sebab hari ini begitu dekat. Aku sudah mengambil langkah di sini dan kini siap membawa hari perayaan[1] ini kepada kalian, agar segala ketidakberuntungan di masa lalu akan digantikan oleh sukacita. Hai, Rumah Tradisi, belumkah engkau men­dengar! Belumkah engkau mengerti bahwa dari Rumahmu Aku akan dimu­liakan tiga kali? Belumkah engkau mendengar bahwa Aku telah men­ganugerahi Tunasmu dengan berkat surgawi? Seperti engkau dulu pernah merupakan kutukan di antara banyak bangsa, begitu pula Aku bermaksud mengangkat engkau menjadi pengoles, penyembuh bagi Rumah-Ku di sebelah Barat dan menjadi berkat bagi bangsa-­bangsa.


Hai, Rumah dari Timur! Tunas yang gemilang sedang tumbuh kembang un­tuk mengangkat Rumah-Ku menjadi satu. Bibir-Ku gemetar dengan emosi dan Hati-Ku menyanyi bagi yang diu­rapi....Dan lembah kesuraman akan mengaum dengan kemarahan men­dengar bunyi langkah kakinya, sebab Rumah-Ku akan satu. Rumah di sebelah Barat dan Timur akan hidup sebagai satu sebab Nama-Ku akan menjadi ikatan mereka, menyelimuti mereka dalam kedamaian sempurna, integritas dan kasih. Nama Baru­Ku akan menjadi tanda kerajaan di antara kedua Rumah ini. Hal ini akan terjadi segera dan dalam waktumu..


Maka, janganlah berkata, "Sekali lagi Tuhan menentukan Waktu-Nya Sendiri". Aku telah berkata kepada kalian, demi kasih-Ku kepada kalian, bahwa Aku telah memutuskan untuk mempercepat Rencana-Ku. Aku bermaksud menginjak Musuh-Ku[2] bersama Pasukan-Ku dan menginjak kedua Binatang[3] lebih cepat dari yang direncanakan!

Mari dan belajarlah: para pemimpin kehancuran tidak lain daripada tiga roh iblis[4] yang membentuk segitiga. Masing-masing menempati satu sudut, yang akan memimpin seluruh dunia ke dalam dunia licik mereka. Mabuk dengan darah para kudus dan semua yang telah menjadi saksi Keilahian­Ku, tidakkah engkau melihatnya?

Untuk menyelesaikan pekerjaan kehancuran mereka dan memahko­tainya dengan sukses, mereka harus menghilangkan Kursi Petrus dan dia yang mendudukinya. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan Gereja­Ku......Tetapi, jangan takut, Aku telah berjanji bahwa pintu dunia gelap tidak mampu bertahan terhadapnya[5]. Ya, ini yang sedang terjadi sekarang. Para pemimpin kehancuran, yang berkilauan dalam gelar akademis adalah licik, dan bau busuk mereka kini telah menutupi seluruh dunia.

Merekalah yang disebut dalam Kitab Suci sebagai yang mampu melakukan keajaiban[6], menggoda, dengan ke­mampuan mereka, kesepuluh menara dunia dan dari situ semua bangsa di bumi ini. Semua terpukau oleh mantra mereka ... Begitu pasukan mereka lengkap, mereka akan mengangkat tanda perlengkapan mereka[7], dan bersama dengan kekuatan ketiga roh licik tadi mereka akan bergabung untuk berperang melawan Kurban Kekal-Ku. Inilah yang disebut di dalam Kitab Suci sebagai: 'Perang Hari Besar Allah Mahakuasa[8] ... '

Pada kenyataannya, saat kejahatan dahsyat dan kemelut besar ini sudah datang pada kalian, tetapi Aku akan mengalahkan mereka, sebab Aku adalah Tuhan segala tuhan dan Raja segala raja. Dan Surga bersama semua para kudus, murid dan nabi akan merayakan keruntuhan mereka[9]. Aku akan tampil di atas kuda putih, sebagai ksatria keadilan[10] dan memberi peng­hakiman bagi seluruh para kudus-Ku, murid-murid dan nabi-nabi,[11] melawan naga, si binatang, nabi palsu alias binatang kedua dan ketiga roh licik.

Dan dengan pedang-Ku, Aku akan memukul mereka satu persatu[12] dan menara-menara yang mereka bangun akan roboh, yaitu semua pengikut kedua binatang di bawah nama Cerdik Pandai! Bagaikan duri yang dipotong mereka kini telah memasuki Tubuh­Ku. Tetapi Aku akan membasmi mereka satu-persatu[13] dan membakar mereka di dalam api[14] , dan Nafas-Ku akan melahap sisa mereka seperti api....

Karena tidak ada yang tersembunyi dari Pandangan-Ku, Aku berkata ke­padamu bahwa di negeri mana pun si binatang dan sejenisnya telah menem­patkan seorang penguasa, yaitu salah satu dari golongan mereka, yang telah mengukuhkan kewibawaan mereka, bahkan terhadap setiap lembar rum­put.

Aku bersama engkau untuk mengajar engkau bagaimana memahami ini. Tulislah: Si binatang kedua, hamba dari yang pertama, bahkan sudah menunjukkan kekuasaannya yang kuat dengan terus menyeret bintang­-bintang[15] dari langit dan menjatuhkan mereka ke bumi seperti ranting. Dengarkanlah dan pahamilah: kekuatan­nya[16] akan menjangkau jauh hingga ke pasukan surgawi, dan akan melempar pasukan-pasukan serta bintang-bin­tang ke tanah dan menginjak-injaknya dengan kaki. Ia bahkan akan menant­ang kekuasaan Pangeran angkatan tersebut, dan akan menghapus Kurban Kekal dan menumbangkan pondasi tempat kekudusan-Nya"[17].

Inilah mereka yang pernah ada seperti itu dan sudah tidak ada lagi. Inilah mereka yang sudah tiada. Para pa­sukan surgawi dan bintang-bintang pernah menjadi Milik-Ku, tetapi mereka mengambil keputusan untuk berpisah dari-Ku dan menjadi mitra si binatang. "Mereka semua memiliki satu pemikiran dengan menempatkan kekuatan dan kekuasaan mereka untuk digunakan si binatang[18] ". Mereka menjual Diri-Ku setiap hari dan meng­hujat Aku di dalam Kurban Kekal, di dalam Sakramen Kudus Kasih Ilahi-Ku. Lihatkah engkau? Lihatkah engkau betapa besar kekacauan yang akan datang'! Maka, biarlah sekarang suaramu berkumandang di seluruh bumi dan biarkan Amanat-Ku sampai ke ujung dunia.

Terimalah Damai-Ku untuk bekerja dalam damai. Pujilah Aku sebab Aku memberi kehidupan barn kepada jiwamu .....

Kemuliaan kepada Allah. Aku berterima kasih kepada-Mu. dengan sepenuh hati aku berterima kasih kepada-Mu. Aku telah dihidupkan kembali dan Engkau te/ah memberi aku hati dari daging. Dagingku telah tumbuh kembali. Dengan memilih aku, Engkau telah men­gangkat aku untuk menikmati perkenan­Mu, dengan mengizinkan aku tinggal di Rumah-Mu selama seluruh hidupku.

Diberkatilah Allah yang mengizinkan aku setiap jam menikmati kemanisan­Nya, Kembutan-Nya dan rahmat-rah­mat-Nya. Sabda Allah adalah Kehidu­pan. Ajarlah lidahku untuk mengu­mandangkan kebaikan-Mu dan memuji Nama Kudus-Mu untuk selama-lamanya. Amin.

Mari, Aku memberkati engkau. Aku akan terus memberi engkau makanan bergizi dan Aku akan merawat eng­kau.

-Yesus-


[1] Maksud Yesus adalah: Persatuan

[2] Setan

[3] Why.I3:J-18.

[4] Why: 16: 13-14.

[5] Mat. 16: 18.

[6] Tim. 2: 9.

[7] Sekaligus aku juga mendengar kata: 'bendera'.

[8] Why. 16: 14.

[9] Why. 18: 20

[10] Why. 19: 11

[11] Why. 18: 20

[12] Setan.

[13] Roh-roh iblis.

[14] Roh-rohjahat (Why: 16: 13).

[15] Jiwa-jiwa yang penuh keutamaan

[16] Kekuatan si binatang.

[17] Dan. 8: 10-11.

[18] Why. 17: 13.

No comments: